Rok 1968 zaznaczył się w historii Polski:
a. współuczestnictwem oddziałów Ludowego Wojska Polskiego w interwencji w
Czechosłowacji
b. kampanią antysemicką w mediach i administracji państwowej i partyjnej
c. zdjęciem ze sceny Teatru Narodowego w Warszawie spektaklu „Dziadów” A.
Mickiewicza
d. wyborem na I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka


UWAGA! Dobrych może być odpowiedzi 1, 2, 3 a nawet 4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T18:06:11+01:00