1.W trójkącie ABC wysokość |CD|=15cm, |AB|=27cm. W jakiej odległości od boku AB należy wykreślić odcinek EF równoległy do boku AB tak, aby punkt E leżał na boku AC, punkt F na boku CB, a długość odcinka EF stanowiła ⅗ wysokości CD?

2. Wieża rzuca cieć o długości 31.5 m. W tym samym czasie wbity pionowo w ziemie pręt o wysokości 1.6 m rzuca cień o długości 1,2 m. Oblicz wysokość wieży.

1

Odpowiedzi

2009-11-08T20:05:28+01:00
W tym zadaniu 2 musisz skorzystać z podobieństwa trójkatów
x/31,5=1,6/1,2
1,2x=50,4
x=42