1. Oblicz objętość Etenu o gęstości 1,15 (g/dm³), której należy użyć aby otrzymać w reakcji spalania 8,8 g gazu powodującego mętnienie wody wapiennej.

Teraz o ETYNIE dwa zadania:
1. Podaj liczbę wiązań między atomami węgla i między atomami węgla i wodoru.
Liczba wiązań: C-C:..... ; C(potrójne wiązanie) C: ...... ; C-H:.....

2 zadanie: Oblicz skład procentowy ( % masowy) etynu i porównaj ze składem procentowym etenu.

( z góry dziękuję.!)

1

Odpowiedzi

2012-04-27T15:19:42+02:00

1.

Reakcja :

C₂H₂ + 2,5 O₂ = 2 CO₂ + H₂O /*2

2 C₂H₂ + 5 O₂ = 4 CO₂ + 2 H₂O

 

Masa 2 moli etynu =2*( 2 * 12g + 2* 1g)= 52g

Masa 4 moli CO₂ = 4*(12g + 2*16g)= 176g

 

Zgodnie z reakcją:

z 52g C₂H₂-------otrzymamy-------176g CO₂

to z Xg C₂H₂-----otrzymamy-------8,8g CO₂

 

X= 8,8g * 52g : 176g = 2,6g etynu

 

Przeliczam masę 2,6g na objętość :

d= m : V   /*V

d * V = m  /:d

V = m : d = 2,6g : 1,15g/dm³ = 2,26 dm³

 

-----------------------------

1.

H-C≡C-H - etyn

Wiązania C-C - 0

Wiązania C≡C - 1

Wiązania C-H - 2

 

2.

ETYN:

M C₂H₂ = 2*12u + 2*1u = 26u

M 2 C = 2*12u = 24

M 2 H = 2 * 1u = 2u

 

zawartość % węgla (C) :

26u C₂H₂-----stanowi------100%

24u C--------stanowi-------X%

 

X= 24u * 100% : 26u ≈ 92,3 % węgla

 

zawartość % wodoru (H) :

100% C₂H₂ - 92,3% C= 7,7% wodoru

 

ETEN:

M C₂H₄ = 2*12u + 4*1u = 28u

M 2 C = 2*12u = 24

M 4 H = 4 * 1u = 4u

 

zawartość % węgla (C) :

28u C₂H₄-----stanowi------100%

24u C--------stanowi-------X%

 

X= 24u * 100% : 28u ≈ 85,7 % węgla

 

zawartość % wodoru (H) :

100% C₂H₄ - 85,7% C= 14,3 % wodoru

 

Etyn ma większą zawartość procentową węgla niż eten , a eten ma większą zawartość procentową wodoru niż etyn.