1. Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach 8 cm i 6 cm. Oblicz objętość ostrosłupa, wiedząc, że jego wysokość ma 18 cm, a krawędzie boczne są tej samej długości.

2. Oblicz pole trójkąta, którego wierzchołkami są: punkt A = (-3, 2) , punkt symetryczny do niego względem początku układu współrzędnych oraz punkt B = (2,0).

3. Krótsza przekątna równoległoboku ma długość 12 cm i tworzy z jednym z boków tego równoległoboku kąt o mierze 30°. Kąt ostry równoległoboku ma miarę 60°. Oblicz pole tego równoległoboku.

1

Odpowiedzi

2009-11-08T18:18:30+01:00
Znak '/' oznacza kreske ułamkową.

1. V=Pp *h / 3
Pp = a *b
Pp = 6cm * 8cm
Pp = 48cm2
V=48cm2 * 18cm / 3
V = 288cm3
2 3 2