Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T18:10:51+01:00
Pod względem chemicznym związki, które składają się z cukru (pentoza: ryboza, deoksyryboza), zasady azotowej (purynowe: adenina, guanina; pirymidynowe: tymina, cytozyna, uracyl) oraz z fosforanu (jednego lub kilku).

Koenzymy są to substancje niebiałkowe, drobnocząsteczkowe, będące jednym z dwóch komponentów enzymów złożonych, zawierające zazwyczaj w swym składzie fosfor. Są bardzo luźno związane z częścią białkową enzymu i mogą łatwo od niej oddysocjować (dysocjacja).

Jeżeli spełniają te wymagania, to mogą być koenzymami :P
1 5 1
2009-11-08T18:31:40+01:00
* Biotyna - witamina H – wiąże dwutlenek węgla, jest wykorzystywana w reakcjach karboksylacji
* FAD – pochodna witaminy B2
* FMN – pochodna witaminy B2
* Folian
* Koenzym A (CoA)
* Koenzym Q10 (CoQ10, ubichinon)
* NAD – pochodna witaminy B3
* NADP – pochodna witaminy B3
* Pirofosforan pirodoksalu (PLP) – pochodna witaminy B6
* Pirofosforan tiaminy (TPP) – pochodna witaminy B1
* S-adenozylometionina (SAM) – przen. grup metylowych
* Tetrahydrofolian – pochochodna kwasu foliowego
2009-11-08T18:44:10+01:00
Składają się z cukru , zasady azotowej oraz z fosforanu .
są to substancje niebiałkowe, będące jednym z dwóch komponentów enzymów złożonych, zawierające zazwyczaj w swym składzie fosfor. Są luźno związane z częścią białkową enzymu i mogą łatwo od niej oddysocjować.