Odpowiedzi

2009-11-09T00:42:37+01:00
Z zasady zachowania pędu:

p = p₂
m*v = m₂*v₂
5,1 * v = 0,1 * 600
v = 11,8 m/s

S = a*t²/2
100 = a*400/2
200a = 100
a = 0,5 m/s²

siła tarcia:
Ft = ma = 5,1 * 0,5 = 2,55 N

współczynnik tarcia = siła tarcia/ciężar
Fc = mg = 5,1*10 = 51 N
f = Ft/Fc
f = 2,55/51 = 0,05