Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T19:11:10+01:00
V₀=8m/s
s=36 m
a=½m/s²

Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym liczymy ze wzoru:
v=v₀+at

Brakuje nam tylko czasu (t). Policzymy go ze wzoru:
t=2*s/v₀
t=2*36m/8m/s
t=9s

Podstawiamy do wzoru:
v=v₀+at
v=8m/s + ½m/s² * 9s
v=8m/s + 4,5m/s
v=12,5m/s