Dolina Rospudy:
a. powstała w okresie zlodowacenia bałtyckiego
b. należy do Zielonych Płuc Polski
c. jest miejscem występowania takich gatunków ptaków jak bielik, głuszec, orlik
krzywy
d. jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

3

Odpowiedzi

2009-11-09T13:48:26+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T13:56:32+01:00