Odpowiedzi

2009-11-08T18:24:35+01:00
W= F * s

F1 = 20N
F2= 10 N
S1= 10m
s2= 5m

W1= 20N * 10m = 200J
W2= 10N * 5m = 50 J

W= 200J + 50J = 250 J (dzuli)
2009-11-08T18:27:56+01:00
F1=20N
s1=10m
W= F*s
W1=20N*10m=200J
F2=10N
s2=5m
W2=10N*5m=50J
czyli
W=W1+W2
W=200J+50J
W=250J
Całkowita praca wykonana przez Marcina wynosi 250J