1.Przedstaw liczbę 2,5(17) w postaci nieskracalnego ułamka niewłaściwego.

2. Porównaj liczby x i y nie używając kalkulatora :
x= 4 + √3 : 8 i y= ⁵/₈

3.Podaj przykład liczby niewymiernej y która spełnia warunek:

2√5 < √5 : 3 - 4y < 3√5

1

Odpowiedzi

2009-11-08T18:27:40+01:00
1. 1000x-10x=2517,1717...-25,1717...
990x= 2492
x= 2492/990