Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-09T01:12:10+01:00
Długotrwałe wojny wyludniły kraj, a ogromne zniszczenia sięgnęły elementarnej substancji cywilizacyjnej - zabudowy architektonicznej: zamków, wsi, miast, świątyń.Sprzeczne koncepcje: tolerancja religijna i model monarchy absolutnego z jednej strony, oraz przywrócenie ideałów chrześcijańskich i model państwa poddanego Rzymowi . W toku obu wielkich najazdów szwedzkich Polska gotycka i renesansowa została w wielkiej części zburzona. Nowa epoka, Barok, narodziła się z rozdźwięku pomiędzy ideałami Renesansu a zastaną rzeczywistością. Ideały pokoju, które tak chwalono w pismach poprzedniej epoki.Odbudowano ją w barokowym uważanym z kolei za symbol mroków średniowiecza, relikt przeszłości, od której oświecenie odcinało się aż nazbyt ostentacyjnie.w stylu późnego baroku. Jeśli proces odbudowy skupił się na substancji materialnej, co utrwaliło w budownictwie dominację baroku, to modernizacja zaczęła się od sfery języka używanego w życiu publicznym.