Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T18:37:49+01:00
Najstarszymi pozostałościami na terenie Biskupina są obozowiska łowców reniferów sprzed 10 tysięcy lat (górny paleolit), a także neolityczny dom pierwszych rolników oraz położone w pobliżu miejsca pochówku. Ciekawym obiektem jest tzw. kraal z wczesnej epoki brązu, otoczony systemem rowów.

Pierwotna osada obronna została opuszczona w VI wieku p.n.e. z powodu podniesienia się poziomu wody w jeziorze wskutek zmian klimatycznych i wyeksploatowania środowiska naturalnego (drewno, erozja gleb). W V i IV wieku p.n.e. powstała na jej miejscu osada otwarta. Ludność Biskupina zajmowała się rolnictwem, rybołówstwem , zbieractwem i rzemiosłem (garncarstwo, tkactwo).

We wczesnym średniowieczu na obszarze tym funkcjonowały grody i osady, a ostateczny upadek Biskupina wiąże się ze wzrostem znaczenia Piastów. W XI wieku obszary te należały do biskupstwa gnieźnieńskiego, o czym mówi bulla papieża Innocentego II (1136).
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T21:20:22+01:00
Osada w Biskupinie powstała około 2600 lat temu. Jej mieszkańcy na pewno mówili innym językiem niż my, było ich około 1000 osób. Uprawiali ziemię, hodowali bydło, łowili ryby, zbierali leśne owoce i miód, polowali. Budowali drewniane wozy, do których zaprzęgali woły. Z wydrążonych pni drzew konstruowali łodzie, zajmowali się również rzemiosłem. Znali obróbkę brązu(noże, sierpy, ostrza włóczni, ozdoby). Kobiety przędły wełnę i len oraz tkały płótno. W osadzie mieszkał ród, rządziła nim rada starszych mężczyzn.
19 4 19
2009-11-08T22:45:07+01:00
Osada w Biskupinie wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej, trwającym od środkowej epoki brązu, od ok. XIV w. p.n.e., po wczesną epokę żelaza, czyli do ok. V w. p.n.e. Kultura łużycka to pojęcie archeologiczne, pod którym różni badacze widzieli różne etnosy – Prasłowian, Pragermanów lub Illirów. Sprawa przynależności etnicznej Biskupina była wykorzystywana dla celów ideologicznych w sporach dotyczących praw różnych narodów do ziem dzisiejszej Polski. Obecnie powszechnie przyjmuje się za fakt, że przynależności etnicznej kultury łużyckiej, podobnie jak i większości innych pradziejowych kultur archeologicznych, bezdyskusyjnie nie da się ustalić .
2 5 2