Zad1. Ułóż równanie reakcji między tlenkami: potasu i węgla(IV), wapnia i węgla (IV) , sodu i siarki (IV), wapnia i fosforu (V) ,baru i azotu (V)

Zad 2.Uzupełnij równania otrzymania praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie wodorotlenków:
AlCl3 + NaOH ---->Al(OH)3+NaCl
ZnSO4+......... ---->Zn(OH)2+K2O4
.......+NaOH ---->CuOH+NaCL
.......+.......---->Cr(OH)3+KNO3
FeCl3+NaOH ---->.......+........
........+........---->Mn(OH)2+NaNO3
AL3+ +OH- ---->AL(OH)3
........+...... ---->ZN(OH)2
Cu +OH- ---->CuOH
Cr3+ +OH- ---->........
Fe + ......... ---->Fe(OH)3
Mn +........ ---->Mn(OH)2

1

Odpowiedzi

2012-04-26T14:39:03+02:00

1.

K₂O + CO₂ ⇒ K₂CO₃

CaO + CO₂ ⇒ CaCO₃

Na₂O + SO₂ ⇒ Na₂SO₃

6 CaO + P₄O₁₀ ⇒ 2 Ca₃(PO₄)₂

BaO + N₂O₅ ⇒ Ba(NO₃)₂

2.

AlCl₃ + 3 NaOH ⇒Al(OH)₃ + 3 NaCl
ZnSO₄ + 2 KOH ⇒Zn(OH)₂ + K₂SO₄
CuCl + NaOH ⇒ CuOH + NaCl
Cr(NO₃)₃ + 3 KOH ⇒ Cr(OH)₃ + 3 KNO₃
FeCl₃ + 3 NaOH ⇒ Fe(OH)₃ + 3 NaCl
2 NaOH + Mn(NO₃)₂ ⇒ Mn(OH)₂ + 2 NaNO₃
Al³⁺ + 3 OH⁻ ⇒ Al(OH)₃
Zn²⁺+ 2 OH⁻ ⇒ Zn(OH)₂
Cu⁺ + OH⁻ ⇒CuOH
Cr³⁺ + 3 OH⁻ ⇒ Cr(OH)₃
Fe³⁺ + 3 OH⁻ ⇒Fe(OH)₃
Mn²⁺ + 2 OH⁻ ⇒ Mn(OH)₂