Podane niżej określenia podziel na charakterystyczne dla :
a) faszyzmu włoskiego i niemieckiego ( nazizmu)
b) tylko nazizmu

Skrajny antysemizm i rasizm, struktura władz państwa na zasadzie wodzostwa, społeczeństwo pozbawione podstawowych praw obywatelskich, zaborcza polityka zagraniczna, dążenie do zdobycia " przestrzeni życiowej " w Europie Środkowo - Wschodniej, społeczeństwo poddane policyjnemu nadzorowi.

1

Odpowiedzi

2009-11-08T21:48:09+01:00
A-Struktóra władz państwa na zasadzie wodzostwa,spoleczeństwo pozbawine podstawowych praw obywatelskich,społeczeństwopoddane policyjnemu nadzorowi.
b-Skrajny anty semityzm irasizm,zaborcza polityka zagraniczna,dążenie do zdobycia "przestrzeni życiowej w Europie Środkowo-Wschodniej.