Odpowiedzi

2009-11-08T18:45:12+01:00
- Pułapka na myszy ( zwabienie gryzonia pokarmem)
-Środki owadobójcze (rozpylenie w miejscach przebywania szkodników lub w miejscach potencjalnie zagrożonych.
2009-11-08T18:46:08+01:00
Pośród metod ochrony roślin przed szkodnikami wyróżnia się:

* profilaktykę:
o odpowiednią agrotechnikę w połączeniu z właściwym płodozmianem,
o niszczenie chwastów i resztek pożniwnych np. poprzez wprowadzanie ich do gleby przy pomocy orki,
o przestrzeganie optymalnych terminów siewu oraz sprzętu roślin,
o stosowanie specjalnych, odpornych odmian roślin;
* bezpośrednie zwalczanie szkodników przy użyciu metod:
o biologicznych,
o chemicznych,
o fizykochemicznych,
o mechanicznych.

Najskuteczniejsze oczywiście jest zwalczanie kompleksowe, czyli łączące różne metody w jeden zespół. W rzadkich przypadkach stosuje się kwarantannę roślin.

Występowaniu szkodników wśród zbiorów można zapobiegać utrzymując czystość produktów, przewietrzanie, chroniąc je przed wilgocią.

Nauką określającą szkodliwe gatunki, badającą terminy ich pojawiania się, ich biologię, ekologię i szkodliwość oraz opracowującą metody zapobiegania ich pojawieniu się i bezpośredniego zwalczania jest entomologia stosowana
1 5 1