1. W kwadracie ABCD miara kąta przy wierzchołku A wynosi 45 stopni , miara kąta przy wierzchołku B jest 3 razy większa niż przy wierzchołku C. a miara kąta przy wierzchołku D stanowi połowę miary kąta przy wierzchołku C. Oblicz pozostałe miary kątów tego czworokąta.

2.W prostokącie przekątne przecinają się pod kątem 70 stopni. Pod jakimi kątami są nachylone do boków tego prostokąta?

3. W prostokącie jeden bok jest o 5 cm dłuższy od drugiego. Oblicz długość boków prostokąta wiedząc , że jego obwód wynosi 15 dm.

1

Odpowiedzi

2009-11-09T01:00:40+01:00
"1. W kwadracie ABCD"
Kąty mają po 90 stopni.

C = α
360° = 45° + 4,5 α
315 = 4,5
C = α = 70
A = 45
B = 210
D = 35

2. 70 i 20.

3. 15 dm = 150 cm
a = ?
b= a +5
150 cm = 2a + 2a + 10
a = 35 cm
b = 40 cm
2 5 2