Odpowiedzi

2009-11-08T20:17:22+01:00
Berlin is the capital city of Germany. It is also the biggest city in Germany. About 3,400,000 people as of November 2008 live there. (In the year 1943 there were over 4,500,000 people).
The city is in the eastern part of Germany. It is about 70 km (43.50 mi) west of Poland. Berlin has an area of {{Convert}} no longer accepts sqkm as code. Please use km2 instead. Please refer to {{convert}}'s talk page for the reasoning behind this. Sorry for any inconvenience.. The rivers Havel, Dahme and Spree run through Berlin.
Berlin is home to many famous buildings, like the Siegessäule, the Brandenburger Tor, the Reichstag and the boulevard Unter den Linden. On the boulevard are the Humboldt University and the State Opera of Berlin. The Governing Mayor of the city is Klaus Wowereit (SPD).
Berlin was divided into West Berlin and East Berlin after World War II. After the Berlin Wall was built in 1961 very few people were allowed to cross from West Berlin into East Berlin. The wall divided the city until 1989 when the East German government decided to allow anyone to cross, and people decided to destroy the wall.

Berlin jest stolicą Niemiec. To jest także największe miasto w Niemczech. Okolo 3,400,000 ludzie (lud; ludowy) jak (ponieważ) Listopada 2008 żyją (mieszkać) tam. (W roku 1943 tam były nad 4,500,000 ludzie (lud; ludowy) ). miasto jest w wschodniej części Niemiec. To jest okolo 70 km (43.50 *mi*) zachód Polski. Berlin ma przestrzeń {{Konwertują }} już nie przyjmuje *sqkm* jak (ponieważ) szyfrować (szyfr). Sprawiać przyjemność (proszę) używają *km2* zamiast. Sprawiać przyjemność (proszę) kierują do {{konwertują }}'*s* rozmawiać (rozmowa; mówić) numerować strony (strona) dla rozważania za (w tyle) tym (to). Żałujący dla wszelkiego kłopotu.. rzeki *Havel*, *Dahme* i *Spree* przesuwał się przez Berlin. Berlin jest dom do wielu znanych budowli, jak (podobny do; podobnie do tego; upodobanie do) *Siegess*ä*ule*, *Brandenburger* *Tor*, *Reichstag* i aleja *Unter* *den* *Linden*. Na alei są *Humboldt* Uniwersytet (uniwersytecki) i Państwowa Opera Berlinu. Burmistrz Rządzenia miasta jest *Klaus* *Wowereit* (*SPD*). Berlin był rozdzielany do Zachodniego Berlinu i Wschodniego Berlinu po (po tym, jak) Wojna światowa DRUGI. Po (po tym, jak) Berlin Ściany była zbudowana (stworzony) w 1961 bardzo niewiele ludzie (lud) były dopuszczane (uwzględniony) żeby krzyżować (przecinać) od Zachodniego Berlinu do Wschodniego Berlinu. ściana rozdzielała miasto (miejski) przed (dopóki) 1989 kiedy Wschodnio-niemecki (mieszkaniec Niemiec Wschodnich) rząd rozstrzygnął (rozstrzygnięty; stanowczy; opowiedział się) pozwalać wszelkiemu krzyżować (przecinać), i zasiedlać (ludzie; lud; ludowy) rozstrzygany niszczyć ścianę.ten tłumacz czasem zaokragla
1 4 1