Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T19:02:01+01:00
98 achtundneunzig
66 sechsundsechzig
54 vierundfünfzig
47 siebenundvierzig
61 einundsechzig
85 fünfundachtzig
33 dreiunddreißig
28 achtundzwanzig
77 siebenundsiebzig
89 neunundachtzig
88 achtundachtzig
42 zweiundvierzig
39 neununddreißig
64 vierundsechzig
99 neunundneunzig
53 dreiundfünfzig
48 achundvierzig
72 zweiundsiebzig
35 fünfunddrißig
22 zweiundzwanzig
71 einundsiebzig
83 dreiundachtzig
31 einunddreißig
96 sechsundneunzig
49 neunundvierzig
37 siebenunddreißig
2009-11-08T19:02:52+01:00
98-achtundneunzig
66-sechundsechzig
54-vierundfunfzig
47-siebundvierzig
61-einundsechzig
85-funfundachtzig
33-dreiunddreiBig(gdzie b to takie b Umlaut)
28-achtundzwanzig
77-siebundsiebzig
89-neunundachtzig
88-achtundachtzig
42-zweiundvierzig
39-neununddreiBig(B umlaut)
64-vierundsechzig
99-neunundneunzig
53-dreiundfunfzig
48-achtundvierzig
72-zweiundsiebzig
35-funfunddreiBig(B umlaut)
22-zweiundzwanzig
71-einundsiebzig
83-dreiundachtzig
31-einunddreizig
96-sechundneunzig
49-neunundvierzig
37-siebunddreiBig(B umlaut)
Mam nadzieję że pomogłem xD
2009-11-08T19:07:44+01:00
98 - achtundneunzig
66 - sechsundsechzig
54 - vievundfünfzig
47 - siebenundvievzig
61 - einundsechszig
85 - fünfundachtzig
33 - dreiunddreißig
28 - achtundzwanzig
77 - siebenundsiebzig
89 - neunundachtzig
88 - achtundachtzig
42 - zweiundvievzig
39 - neununddreißig
64 - vievundsechszig
99 - neunundneunzig
53 - dreiundfünfzig
48 - achtundvievzig
72 - zweiundsiebzig
35 - fünfunddreißig
22 - zweiundzwanzig
71 - einundsiebzig
83 - dreiundachtzig
31 - einunddreißig
96 - sechsundneunzig
49 - neunundvievzig
37 - siebenunddreißig