1. Jadąc po prostoliniowym odcinku toru kolejowego, pociąg przspiesza jednostajnie od prędkości 4 m/s do 20 m/s w ciągu 100 s.
a) Jaka jest wartość przyspieszenia pociągu?
b) Znając prędkość początkową i końcową, oblicz prędkość średnią.
c) Jaką drogę przebędzie pociąg w czasie przyspieszenia?

2. Samochód jedzie z prędkością 8 m/s. Następnie kierowca zwiększa prędkość w taki sposób , że samochód przejeżdża 36 m z przyspieszeniem 0.5 m/s2. Jaką prędkość uzyska samochód?

1

Odpowiedzi

2009-11-08T19:11:17+01:00
1)
Zmiana V = 20 - 4 = 16m/s
a)
V=a*t wiec a=V/t a = 16/100 = 0,16 metrów/ sekunde kwadrat

b)
(20 + 4) / 2 = 12 m/s to prędkosc srednia

c) s = 1/2 a * t2 s= 1/2 * 0,16 * 10000 = 800 metrów