Znajdz:
a0 liczbe o 15% wieksza od 80
b) liczbe o 5% wieksza od 40
c) liczbe o 18% wieksza od 20
d) liczbe o 83% wieksza od 40
e) pole o 7% mniejsza od 60m(kwadratowych czyli 2)
f) pole o 2% mniejsza od 10cm2
g) pole o 40% mniejsza od 35dm2
h) pole o 99% mniejsze od 82km2


Dla ulatwienia
np. 82km2 oznacza 82 kilometry kwadratowe

3

Odpowiedzi

2009-11-08T19:03:41+01:00
2009-11-08T19:11:48+01:00
A. 80--100%
0,8--1%
x-- 15%
x = 15 * 0,8 = 12
80 + 12 = 92.
b. 40 --100%
0,4 -- 1%
x -- 5%
x = 5 * 0,4 = 2
40 + 2=42.
c. 20 -- 100%
0,2 -- 1%
x --18%
x = 18 * 0, 2 =3,6
20 + 3, 6 = 23, 6.
d. 40 -- 100%
0, 4 -- 1%
x -- 83 %
x = 83 * 0, 4 = 33, 2
40 + 33, 2 = 73, 2.
e. 60m2 -- 100%
0, 6 m2 -- 1%
x -- 7 %
x = 7 * 0, 6 m2 =4, 2 m2
60m2 - 4, 2 m2 = 55, 8 m2.
f. 10 cm2 -- 100%
0, 1 cm2 --1 %
x -- 2%
x = 2 * 0, 1 cm2 = 0, 2 cm2
10 cm2 - 0, 2 cm2 = 9, 8 cm2
g. 35 dm2 --- 100%
0, 35 dm2 -- 1%
x -- 40%
x = 40 * 0, 35 dm2 = 14 dm2
35 dm2 - 14 dm2 = 21 dm2
h. 82 km2 -- 100%
0, 82 km2 -- 1%
x -- 99%
x = 99 * 0, 82 km2 = 81, 18 km2
82 km2 - 81, 18 km2 = 0, 82 km2.
  • Oola
  • Początkujący
2009-11-08T19:39:18+01:00
A)80-100%
x-15%
80*15/100= 30
80+30=110

b)40-100%
x-5%
40*5/100=2
40+2=42

c)20-100%
x-18%
20*18/100=3,6
20+3,6=23,6

d)40-100%
x-83%
40*83/100=33,2
40+33,2=73,2