Odpowiedzi

2009-11-08T19:03:00+01:00
2009-11-08T19:08:03+01:00
Tak, gdyż w utworze rozpatrywany jest problem winy i kary z punktu widzenia sprawiedliwości ludu. Winą jest nie tylko okrucieństwo wobec ludzi, ale też dziecięce życie bez zmartwień i dziewczęca niewinność. Z przestróg widm wyłania się koncepcja człowieczeństwa, w myśl której nie wystarczy żyć bezgrzesznie i mieć czyste sumienie, ale trzeba też podejmować ciężar obowiązków, pracować i cierpieć. Trzeba doświadczyć wszystkiego, co ludzkie.