Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T08:39:13+01:00
2009-11-09T14:16:31+01:00
Zwraca jedną wartość, jeśli podany argument zostanie oszacowany jako PRAWDA, albo inną wartość, jeśli argument zostanie oszacowany jako FAŁSZ.

Funkcję JEŻELI należy stosować do przeprowadzania testów logicznych na wartościach i formułach.

Składnia

JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz)

Test_logiczny to dowolna wartość lub wyrażenie, które można oszacować jako PRAWDA lub FAŁSZ. Na przykład A10=100 to wyrażenie logiczne; jeśli wartość umieszczona w komórce A10 jest równa 100, wyrażenie zostanie oszacowane jako PRAWDA. W przeciwnym przypadku wyrażenie zostanie oszacowane jako FAŁSZ. Argument ten może używać dowolnego operatora obliczeń porównawczych.

Wartość_jeżeli_prawda to wartość, która jest zwracana wtedy, gdy argument test_logiczny ma wartość PRAWDA. Na przykład, jeśli ten argument jest ciągiem tekstowym „W ramach budżetu”, a argument test_logiczny ma wartość PRAWDA, użycie funkcji JEŻELI spowoduje wyświetlenie tekstu „W ramach budżetu”. Jeśli argument test_logiczny ma wartość PRAWDA i argument wartość_jeżeli_prawda jest pusty, argument ten zwraca 0 (zero). Aby wyświetlić wyraz PRAWDA, należy użyć dla tego argumentu wartości logicznej PRAWDA. Argument wartość_jeżeli_prawda może być inną formułą.

Wartość_jeżeli_fałsz to wartość, która jest zwracana wtedy, gdy argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ. Na przykład, jeśli argument ten jest ciągiem tekstowym „Budżet przekroczony” i argument test_logiczny zostanie oszacowany jako FAŁSZ, użycie funkcji JEŻELI spowoduje wyświetlenie tekstu „Budżet przekroczony”. Jeśli argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ i argument wartość_jeżeli_fałsz jest pominięty (tj. po argumencie wartość_jeżeli_prawda nie ma średnika), zwracana jest wartość logiczna FAŁSZ. Jeśli argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ i argument wartość_jeżeli_fałsz jest pusty (tj. po argumencie wartość_jeżeli_prawda znajduje się średnik, a za średnikiem — nawias zamykający), zwracana jest wartość 0 (zero). Argument wartość_jeżeli_fałsz może być inną formułą.