Odpowiedzi

2009-11-08T19:22:30+01:00
Podczas pierwszych 4. sekund ruchu, ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. W 5. sekundzie gwałtownie hamuje i zatrzymuje się.

t₁ = 4s
t₂ = 1s
Zacznijmy od policzenia przyspieszenia a₁ i a₂.

a₁ = ΔV/ t₁ = 20m/s / 4s = 5m/s²

a² = ΔV/ t₂ = 20m/s / 1s = 20m/s²

Należy obliczyć drogę, jaką ciało przebyło w czasie 5 sekund.

s₁ = a₁t₁²/2 = 5m/s² * 16s² / 2 = 40m

s₂ = a₂t₂²/2 = 20m/s²*1s² / s =10m

Δs = s₁ + s₂ = 50m

Vśr = Δs/ Δt = 50m / 5s = 10m/s ;)


Pozdrawiam,
matteushq;)
1 5 1