1)narysuj wykres funkcji
y=-2x+3
a)oblicz zaznacz mijsce zerowe
b)oblicz wartość funkcji dla argumentu x=2
c)oblicz dla jakiego argumentu wartosc funkcji wynosi 20
d)podaj współżedne punktow przeciecia wykresu z osiami ukladu
e)sprawdz czy punkt p=(3,5) należy do wykresu funkcji
f) napisz wzór funfcji do rownoleglej i przechodzacej przez punkt a o wspolrzednych A=(1,4)
g)napisz czy jest to funkcja rosnaca czy malejaca

3)Funkcję, każdej liczbie naturalnej mniejszej od 7 przyporzadkowaną liczbę do niej przeciwna. Opisz tą funkcję za pomocą tabelki wzoru i uporzadkowanych par liczb.

2

Odpowiedzi

2009-11-09T08:51:44+01:00
Y=-2x+3
a)oblicz zaznacz mijsce zerowe
-2x+3=0
-2x=-3
x=3/2
b)oblicz wartość funkcji dla argumentu x=2
y=-2*2+3
y=-1
c)oblicz dla jakiego argumentu wartosc funkcji wynosi 20
20=-2x+3
2x=-17
x=-17/2
x=-8,5
d)podaj współżedne punktow przeciecia wykresu z osiami ukladu
z osia ox (3/2,0)
z osia oy
y=-2(0)+3=3
e)sprawdz czy punkt p=(3,5) należy do wykresu funkcji
5=-2*(3)+3
5=-3
nie należy
f) napisz wzór funfcji do rownoleglej i przechodzacej przez punkt a o wspolrzednych A=(1,4)
y=-2x+b
4=-2(1)+b
b=6
y=-2x+6
g)napisz czy jest to funkcja rosnaca czy malejaca
jest malejąca

3)Funkcję, każdej liczbie naturalnej mniejszej od 7 przyporzadkowaną liczbę do niej przeciwna. Opisz tą funkcję za pomocą tabelki wzoru i uporzadkowanych par liczb.

x____0____1______2______3______4______5______6

y____0____-1_____-2_____-3_____-4______-5_____-6
2009-11-09T09:25:40+01:00
1) Rysunek w załączniku
a) 0=-2x+3 /-3
-3=-2x /-2
x=1½

b)
y= -2*2+3
y= -1

c)
20=-2x+3 /-3
17=-2x /:(-2)
x=-17:2
x= -8,5

d)
A=(0;3)
B=(1½;0)

e)
5=-2*3+3
5=-6+3
5≠-3

f)
y=-2(x-1)+1

g)
funkcja jest malejąca w całej swojej dziedzinie

3 W załączniku