Do Heksynu i Butanu

3. Na podstawie wzoru sumarycznego oceń, który węglowodór zawiera najwiekszy % masowy węgla: eten czy etyn. odpowiedź uzasadnij, wykonując obliczenia.

4.masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 70 u. napisz wzór sumaryczny i nazwę tego alkenu.

5.napisz wzory sumaryczne oraz nazwy alkenu i alkinu, które mają po 10 atomów wodoru w czasteczkach.


2

Odpowiedzi

2009-11-08T19:29:41+01:00
3. ETEN C2H4 mC=12u
Etyn C2H2 mH=1u
Eten: 2*12u+4*1u=28u
Etyn= 2*12u+2*1u=26u

%C w etenie: 2mC przez(kreska ułamkowa) mC2H4 *100%
%C = 24u przez 28u *100%
%C= 85,7%
%C w etynie: 2mC przez mC2H2 *100%
%C 24u przez 26u *100%
%C= 92,3%
Odp. Największa % zawartość węgla występuje w Etynie.
4. mC+mH=70u
mC=12u
mH=1u
ODP: Penten, bo C5H10; 5*12u+10*1u=70u
5.alken: - pentenC5H10, alkin:heksyn : C6H10
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T20:12:43+01:00
3. Eten-C₂H₄
mC₂H₄=2*12u+4*1u=24u+4u=28u
28u-100%
24u-x
28x=2400%
x≈86%

Etyn-C₂H₂
mC₂H₂=2*12u+2*1u=26u
26u-100%
24u-y
26y=2400%
y≈92%

Odp: Największy % masowy węgla zawiera etyn.

4. mC=12u
mH=1u
70u=5*12u+10*1u
Odp: Penten (wzór sumaryczny -> C₅H₁₀).

5. Alken - penten - C₅H₁₀
Alkin - Heksyn - C₆H₁₀

2 5 2