Odpowiedzi

2009-11-09T13:08:44+01:00
a)KBr i d) NaCl w związkach tych występuje wiązanie jonowe. Powstaje ono w wyniku przeniesienia elektronów od atomu pierwiastka o mniejszej elektroujemności do pierwiastka o większej elektroujemności. W wyniku przenienienia tych elektronów powstają jony, które tworzą jonową sieć krystaliczną ciał stałych.

b)O2 e)N2 Jest to wiązanie kowalencyjne. Następuje w tym wiązaniu uwspólnienie elektronów walencyjnych niesparowanych. W cząsteczce tlenu to dwa elektrony, a w cząsteczce azotu to trzy.

c) NH2 Wydaje mi się, że powinno być NH3 (amoniak) i woda. W tych cząsteczkach występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.Jest to to samo co, kowalencyjne, tylko ta wspólna para elektronów jest przesunięta w stronę atomu o większej elektroujemności. We wzorze zaznaczone jest to strzałką.
Wzory w załączniku. Pozdrawiam.

f)H2O

d)NaCl