1. Jadąc po prostoliniowym odcinku toru kolejowego, pociąg przspiesza jednostajnie od prędkości 4 m/s do 20 m/s w ciągu 100 s.
a) Jaka jest wartość przyspieszenia pociągu?
b) Znając prędkość początkową i końcową, oblicz prędkość średnią.
c) Jaką drogę przebędzie pociąg w czasie przyspieszenia?

2. Samochód jedzie z prędkością 8 m/s. Następnie kierowca zwiększa prędkość w taki sposób , że samochód przejeżdża 36 m z przyspieszeniem 0.5 m/s2. Jaką prędkość uzyska samochód?

Proszę rozwiążcie mi te zadanie ! Tylko nie mówcie podstaw do wzoru ....tylko proszę o odpowiedzi na zzadania !

Proszę nie mówić do jakiego wzoru to podstawic. Czekam na gotowe zadanie!

2

Odpowiedzi

2009-11-08T19:31:04+01:00
ZAD.1

a= ∆v/∆t
a= 16/100 = 0,16 m/s (kwadrat)

vśr= s całkowite / t całkowite

s=V0t + 1/2 at(kwadrat)
s=4x100 + 1/2 x 0.16 x 100 (kwadrat)
s=400 + 1/2 x 0.16 x 10000
s=400 + 1/2 x 1600
s=400 + 800
s=1200m

vśr= 1200/100= 12 m/s

s=1300m
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T19:37:07+01:00
1.
Vp = 4 m/s
Vk = 20 m/s
t = 100 s
a = (delta) V / (delta) t
a = (20 - 4) / 100 = 0,16 m/s * s
Vsrednia = (2Vp * Vk)/ (Vp + Vk) = (8*20) / 24 = 6,66 m/s
2.
V = 8 m/s
a = 0,5 m/s*s
s = 36 m
t = ?
t*t = 2s/a
t*t = 72/0,5
t = (pod pierwiastkiem) 144
t = 12 s
a = (delta v / (delta) t
a = v/t
v = at
v = 0,5 * 12
v = 6 m/s*s
Powodzenia :D