Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-09T00:55:51+01:00
Jednym z najgłośniejszych po Kandinskym abstrakcjonistą był wybitny malarz amerykański Jackson Pollock (1912 - 1956).Stał się w szybkim czasie symbolem Action paintingMalarz zapełnia je przy pomocy patyków i szpachli,a poprzez odwołanie do swoistych środków wyrazu, takich jak barwa, kontrast, walor, różne wielkości i wiele innych chciało by sie wejsc do środka.Szukając wartości w sztuce, głównie w malarstwie, które jest dla nich swoistym językiem, autorefleksją i przekazem aby ich twórczość „abstrakcyjna" nie była odbierana jedynie formalnie. Patrząc na obrazy Pollocka odczuwa się, że w procesie ich powstania istotną rolę grał przypadek. jest próbą opozycji wobec abstrakcji geometrycznej


Oficjalny ojcem abstrakcyjnego malarstwa sztalugowego jest niewątpliwie Rosjanin Wassyli Kandinsky (1886 - 1944). Sztuka abstrakcyjna jednakże jest bardzo dawną,Zarówno emocje, jak i koncepcje filozoficzne, zabawa formą i rozwiązywanie własnych problemów autora, o których nie chce (nie może lub nie potrafi) mówić wprost.. Autorzy stosują różne środki wyrazu, dzięki którym "coś przedstawiają". Sztuka abstrakcyjna jest nazywana sztuką niefiguratywną Dążę do jedności treści i formy. Rezygnuje ze zdobnictwa, malowidłom w grotach epoki paleolitu, a przede wszystkim na naczyniach i przedmiotach artystycznych epoki neolitu i brązu.
Zastosowane środki wyrazu: kolor, światło, materia malarska, przestrzeń, po­zwalają mi rejestrować oraz przekazywać własne przeżycia i emocje. Czystą formę Kandinsky postrzegał jako ekspresję stanów duchowych, a obraz jako autonomiczne istnienie,
4 1 4