ZAD.1.Napisz równania reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego pentanu.
ZAD.2. but-2-en podano z reakcjom:
a) z wodorem, b) z bromem c) z chlorowodem d) polimeryzacji
Napisz rownania z tych reakcji.Podaj nazwy produktów.Określ rodzaj reakcji a,b,c.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T19:46:15+01:00
1.
C5H12 +8 O2 --> 5Co2 + 6H2O
2C5H12 +11 O2 --> 10CO +12 H2O
C5H12 +3 O2 --> 5C + 6H20

2.
a) Ch3- ch=ch-ch3 +H2 --> ch3-ch2-ch2-ch3 , butan, r.addycji
b) ch3-ch=ch-ch3 + Br2 --> ch3-ch-ch-ch3 (przy drugim i trzecim weglu wiazanie w dół z bromem) 2,3-dibromobutan, addycji
c) ch3-ch=ch-ch3 + HCl --> ch3-ch2-ch-ch3 (przy trzecim weglu wiązanie w dół z Cl) 2-chlorobutan, addycji
d) n ch3-ch=ch-ch3 --> [-ch-ch-]n (przy pierwszym i drugim weglu wiazanie w dół z Ch3) polibuten, polimaryzacja
1 3 1