Odpowiedzi

2009-11-09T13:16:54+01:00
Rysunek w zalaczniku

mamy w trojkacie BDD₁
BD₁=8

BD/BD₁=cos 30 stad BD=BD₁cos30=8 razy √3/2=√3/4

DD₁/BD₁=sin 30 stad DD₁=BD₁sin30=8 razy 1/2=4

pole trojkata BD₁D jest rowne

P=1/2 BD razy DD₁
P=1/2 razy √3/4 razy 4=√3/2