--Pewien towar obłożony 7-procentowym podatkiem VAT,kosztuje 1712zł.O ile złotych wzrosłaby cena tego towaru, gdyby został on obłożony 22-procentowym podatkiem VAT?
--Cena pewnego towaru uległa obniżce o 30%, następnie nowa cena została o 30% zwiększona.Czytaka podwójna zmiana cen jest korzystna dla kupującego?
--Cenę pewnego towaru zmniejszono o 15%, a potem zwiększono o 40%.Teraz towar ten jest o 57 zł droższy niz przed pierwsza zmianą ceny.Jaka jest jego cena?

2

Odpowiedzi

2009-11-08T19:35:02+01:00
A)
107% - 1712
122% - x
122*1712/107 = 1952zł
b)tak, gdyż te drugie w tym wypadku 30 % jest liczone od tej juz obnizonej ceny
przykład:
coś kosztje 100zł
obnizając o 30% bedzie kosztował 70 zł, ale podwyzając o 30% bedzie kosztował 91 zł
c)dane:
x - cena towaru przed obnizkami i podwyzkami
x - 0,15x + (0.4 * 0,15x) = x+57/-x
-0.15x + 0.06x = 57
0, 09x = 57/:0.09
x = 633zł
2009-11-08T19:47:48+01:00
--1
x-cena towaru netto
107%x - cena towaru obłożonego 7% podatkiem VAT
122%x - cena towaru obłożonego 22% podatkiem VAT
1712zł - cena ttowaru obłożonego 7%podatkiem VAT

107%x=1712
1,07x=1712 /:1,07
x=1831,84 - cena towaru netto

122%*1831,84=1,22*1831,84=2234.8448≈2234.84

--2
x - cena pewnego towaru
x-30%x - cena po obniżce
(x-30%x )+30%(x-30%x)- cena towaru po podwyżce

(x-30%x )+30%(x-30%x)=x-0,3x+0,3(x-0,3x)=0,7x+0,3x-0,09x=x-0,09x=0,91x

odp. jest to korzystne dla kupującego.

--3
x- cena pewnego towaru
x-15%x - cena towaru po obniżce
x-15%x+40%(x-15%x) - cena towaru po podwyżce
x+57zł - cena towaru po podwyżce

x-15%x+40%(x-15%x)=x+57
x-0,15x+0,4(x-0,15x)=x+57
0,85x+0,4x-0,06x=x+57
1,19x-x=57
0,19x=57 /:0,19
x=300

300+57=357zł
odp. towar kosztuje 357zł