Odległość z miasta A do miasta B przejechał z prędkością 70k/h. Po przyjeździe do B natychmiast zawrócił do A. Średnia prędkość na całej trasie (z A do B i z B do A) wyniosła 58?km/h. Z jaką predkoscią jechał z miasta B do miasta A.

1

Odpowiedzi