Odpowiedzi

2009-11-08T19:56:44+01:00
Fd=mV^2/r

m - masa ciała = 0.5kg
r - promień - 3cm
V - predkosc (ktorej nie znamy)

aby wyznaczyc predkosc musimy sobie zadac pytanie: ile drogi i w jakim czasie pokonuje ciało ? Czas mamy 2s, nie mamy drogi, ale droga, to okrąg, czyli OBWÓD = 2*pi*r

S = OBWÓD = 2 * 3.14 * 3
S = OBWÓD = 6.28 * 3
S = OBWÓD = 18.84cm = 0.19m

V = s/t
V = 0.19m/2s
V = 0.095[m/s]

Teraz już łatwo:
Fd = mV^2/r
m - masa = 0.5[kg]
r - promień = 0.03[m]
V - prędkość = 0.095[m/s]

Fd = (0.5*0.095^2)/0.03
Fd = (0.5*0.009025)/0.03
Fd = 0.00451/0.03
Fd = 0.15[N]