Odpowiedzi

2009-11-09T12:35:18+01:00
Czy egoiści maja lepsze życie? Przede wszystkim trzeba ten fakt zbadać. Egoista to samolub, to człowiek nieużyty, nieuczynny. Jedno ze stwierdzeń, których w życiu uczymy się najwcześniej, brzmi: "Umiesz liczyć, licz na siebie". Braterstwo, empatia, wzajemne zrozumienie i stała gotowość do pomocy to wspaniałe i świetlane idee, ale nasz świat nie został na nich zbudowany. Jeśli nie potrafisz kochać i szanować samego siebie, jak możesz nauczyć się okazywać te uczucia wobec innych? Egoista to człowiek niezależny, otwarty na świat, potrafi myśleć samodzielnie i aktywnie działać. Egoiści są prawdziwymi inicjatorami postępu. Nie uzależniają swojej wartości od opinii innych ludzi.
Według mnie jedną z najtrafniej określających samolubstwo osób jest Kazimierz Matan. "Niektórzy żyją jakby Kopernik nie istniał - myślą że wszystko kręci się wokół nich." - powiedział kiedyś. Bohaterem, którego chciałabym przedstawić, jest hrabia Henryk z dramatu Krasińskiego Nie-Boska komedia. Przyczyną osamotnienia bohatera jest poetyckość jego natury, na którą został skazany przez los. Hrabia również wybiera samotność. Jako poeta czuje się nie zrozumiany przez żonę i rodzinę i dlatego ucieka w marzenia i świat poezji. Egoizm Hrabiego spowodował, że nie dostrzegł on duchowych cierpień żony, a później syna. Wybrał samotność, ponieważ sądził, że najbliżsi mu ludzie nie będą w stanie zrozumieć tego, czym jest dla niego poezja. Hrabia czuje się również wyobcowany, w momencie gdy podejmuje się przywództwa nad własną klasą – arystokracją.
Egoizm można również spotkać w literaturze, szczególnie w baśniach. Przykładem są postacie króla, królowej czy innych władców. To oni zazwyczaj są bezdusznymi, myślącymi tylko o sobie postaciami.