Odpowiedzi

  • Opan
  • Rozwiązujący
2009-11-08T20:01:59+01:00
Kosmopolita to ktoś, kto nie czuje więzi ze swoją ojczyzną i uważa, że żadna tego typu wspólnota nie jest potrzebna. Przejawem kosmopolityzmu jest naiwnie rozumiana tolerancja oraz slogany o nienarzucaniu innym narodom własnej kultury i tradycji. W efekcie w Europie widać coraz więcej emigrantów z innych kontynentów, zachowujących swoją tożsamość narodową i więź z ojczyzną, np. muzułmanie, którzy poprzez stroje, wiarę religijną i solidarność narodową przenoszą część swojej ojczyzny do Europy. W tym samym czasie europejscy kosmopolici zatracają swoje korzenie, kulturę i świadomość narodową. Tymczasem tak jak nie można kochać wszystkich ludzi na świecie, jeśli najpierw nie nauczymy się kochać naszych bliskich i samych siebie, tak też nie można być dobrym obywatelem świata, jeśli najpierw nie jest się dobrym obywatelem własnej Ojczyzny.
2 4 2
2009-11-08T20:11:20+01:00
- utworzenie UE jako związku krajów i społeczeństw będącego ponad podziałami politycznymi
- przekonywanie nas, Polaków, i innych nowych członków UE, że jesteśmy obywatelami Europy
- emigracja niektórych Polaków na zachód łącząca się z przekonaniem, że nie muszą żyć tu w Polsce, tylko tam, gdzie będą mieli najlepsze warunki życia, w jakimkolwiek by to kraju nie było
- ludzie podróżujący po całym świecie, nie mający konkretnego miejsca zamieszkania związani z przekonaniem, że nie muszą przebywać tylko w swoim kraju ojczystym, bo są obywatelami świata