Odpowiedzi

2009-11-09T08:38:50+01:00
Określ wzajemne położenie prostej l i okręgu
a) (x+1)² + (x-3)² =1
S=(-1,3) r=1
narysuj okrąg w układzie współrzędnych ośrodku w punkcie S i promieniu r następnie w tym samym układzie narysuj prostą y=-x+1
zaznacz następujące punkty tej prostej np.(-1,3),(0,1),(1,0),(2,-1)
Jak narysujesz to zobaczysz że prosta przecina okrągw dwoch punktach.
Nie mogędoodaćzałacznika ale myślęże ten opis wystarczy