Odległosci między genami w chromosomie wyrażane są w jednostkach mapowych.
Jedna jednostka mapowa odpowiada takiej odległości między genami sprzężonymi, w której crossing-over zachodzi
z częstością 1%.
Podaj kolejność genów A, B, C w chromosomie wiedząc, że częstosci crossing- over między nimi są następujące:
A-B 12%,A-C 4%, C-B 8%.

1

Odpowiedzi

2009-11-08T21:16:23+01:00