Odpowiedzi

2009-11-08T19:55:19+01:00
Autoportret – podobizna artysty wykonana przez niego samego. Autoportretem może być zarówno dzieło malarskie, jak i rzeźba albo fotografia.

Pierwsze autoportrety pojawiły się w średniowieczu, a rozpowszechniły się pod koniec tej epoki. Na początku renesansu artyści swoje autoportrety włączali do malowanych przez siebie scen. Wraz z zanikaniem pojmowania roli artysty jako rzemieślnika, wykształcał się samodzielny autoportret (np. u Albrechta Dürera).

Wielu artystów malowało autoportrety niemal przez całe swoje życie, tworząc w ten sposób cykle swoich podobizn, m.in. Rembrandt, Vincent van Gogh i Stanisław Wyspiański.

Artyści na autoportretach ukazują się w bardzo różny sposób. Typowe jest przedstawienie przy pracy, w warsztacie, z atrybutami sztuki albo z rodziną lub przyjaciółmi. Zdarza się także, że artyści przedstawiają się jako postaci historyczne, biblijne albo mitologiczne.
2009-11-08T20:49:17+01:00
AUTOPORTRET można namalować. Autoportretem jest także fotografia. Przedstawia on daną osobę. Malarz malujący taki właśnie autoportret może mieć jakieś więzi z osobą malowaną przez niego. Wtedy obraz staje się pełen wartości. Gdy maluje go nie znana osoba wtedy portret nie odzwierciedla emocji i uczuć danej osoby.

Moja definicja, jeśli o to chodziło:)