PROSZĘ PILNIE O ROZWIĄZANIE ZADANIA ! :
1.
Podaj przykłady metali, które można stapiać w temperaturze :
a)Wrzenia wody
b)Płomienia świecy (temperatura około 888’C)
c)Płomienia palnika gazowego (temperatura około 1500’C)

2.
Podaj nazwy metalu i niemetalu o :
a)Najniższej temperaturze topnienia
b)Najwyższej temperaturze topnienia
c)Najwyższej temperaturze wrzenia
d)Najniższej temperaturze wrzenia

Zdaje mi się że w 2 zadaniu trzeba skorzystać z układu osresowego pierwiastków chemicznych.
Zadanie na poziomie 1 gimnazjum, siwa książka, str. 38, zad 4 i 5

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T21:56:47+01:00
1.
a) np. rtęć, cez, potas, rubid
b) np. Antymon, Bar, Cynk, Glin
c) np. Nikiel, kobalt, miedź, Itr

2.
metale
a) Rtęć
b) Wolfram
c) Wolfram, Ren
d) Rtęć
niemetale
a) wodór
b)węgiel
c) węgiel
d) hel