Odpowiedzi

2009-11-08T20:06:59+01:00
Ślązacy-173 153 śląskie (86%), opolskie (14%)
Niemcy 152 897 opolskie (70%), śląskie (21%)
Białorusini 48 737 podlaskie (95%)
Ukraińcy 30 957 warmińsko-mazurskie (39%), zachodniopomorskie (13%), podkarpackie (11%)
Romowie 12 855 małopolskie (13%), dolnośląskie (10%), mazowieckie (10%)
Rosjanie 6 103 mazowieckie (22%), dolnośląskie (11%), podlaskie
Łemkowie 5 863 dolnośląskie (53%), małopolskie (27%), lubuskie (13%),
Litwini 5 846 podlaskie (88%)
Kaszubi 5 062 pomorskie (98%)
Słowacy 2 001 małopolskie (81%)
Francuzi 1 633 mazowieckie (30%), śląskie (12%), dolnośląskie (12%)
2009-11-08T21:21:19+01:00
Mniejszości narodowe w Polsce to:

Słowacy 2 001 małopolskie (81%)
Litwini 5 846 podlaskie (88%)
Ślązacy-173 153 śląskie (86%), opolskie (14%)
Niemcy 152 897 opolskie (70%), śląskie (21%)
Białorusini 48 737 podlaskie (95%)
Ukraińcy 30 957 warmińsko-mazurskie (39%), zachodniopomorskie (13%), podkarpackie (11%)
Romowie 12 855 małopolskie (13%), dolnośląskie (10%), mazowieckie (10%)
Rosjanie 6 103 mazowieckie (22%), dolnośląskie (11%), podlaskie
Łemkowie 5 863 dolnośląskie (53%), małopolskie (27%), lubuskie (13%),
Kaszubi 5 062 pomorskie (98%)
Francuzi 1 633 mazowieckie (30%), śląskie (12%), dolnośląskie (12%)