5.Oszacuj, jaka liczba naturalna jest najbliższa wartości wyrażenia: a) 4√₃₊3
b) 18-3√₅
d) 2∛7+1
e) 10-∛9
4.Oszacuj, między jakimi liczbami kolejnymi liczbami całkowitymi znajduje się liczba:
a) -4√₃
b) 3√₂₄
c) -3√₆₀
d) 4√₁₂₃
e) 5∛₂₁
f) -2 ∛₁₅₀
g) 3∛₁₀₀
h) -2∛₄₀₀

1

Odpowiedzi

2009-11-08T22:33:29+01:00
A) 4√₃₊3 - 11
b) 18-3√₅ - 11
d) 2∛7+1 - 5
e) 10-∛9 - 8
4.Oszacuj, między jakimi liczbami kolejnymi liczbami całkowitymi znajduje się liczba:
a) -4√₃ (-7, -6)
b) 3√₂₄ (14, 15)
c) -3√₆₀ (-24,-23)
d) 4√₁₂₃ (44,45)
e) 5∛₂₁ (13,14)
f) -2 ∛₁₅₀ (-11,-10)
g) 3∛₁₀₀ (13,14)
h) -2∛₄₀₀ (-15,-14)