1. Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
a) Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta?
b) W międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5 % wszystkich dziewczyn z Tęczy. Ile dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach?
c) W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17 % wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczniów startowało w tych zawodach?
d) Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt?
e) Po sukcesie w zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T20:24:02+01:00
1. Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
a)
36+24=60
24/60*100%=40%
b)
24-100%
x-37,5%
x*100%=24*37,5%/100%
x=24*375/1000%=9
24-9=15
c)
60-100%
x-85%
x*100%=60*85%/100%
x=60*85%/100%=51

x-100%
51-17%
x*17%=51*100%/17%
x=51*100%/17%=300
d)
x-100%
24-10%
24*10=240

x-100%
36-20%
36*5=180

240+180=420
180/420*100%=25%
100%-25%=75%
75%-25%=50%
e) Po sukcesie w zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy?
84-60-14
14/84*100%=50/3%=16 2/3%
2009-11-08T20:24:40+01:00
1.
Cały klub = 60 osób

A) 40%
B) 15 dziewczyn
C) 300 osób wzięło udział
D) W szkole jest 420 uczniów i dziewczyn jest o 16% więcej
E) Liczba członków klubu wzrosła o 40%

Uzasadnienia:

A) (24/60)*100 = 40%

B) (24*37,5)/100 = 9 dziewczyn brało
24 - 9 = 15 dziewczyn

C) (85/100)*60 = 51 osób z klubu

17% - 51
100% - x
x = 300 osób

D) Do szkoły chodzi:
10% - 24
100% - x
x= 240 dziewczyn

20% - 36
100% - x
x = 180 chłopaków

Razem = 420 osób

(240/420)*100% = 57%
(180/420)*100% = 43%

57-43 = 16%

E)
(84/60)*100% = 140%
140% - 100% = 40%

=====
info to KarolciaG1996:
180 / 420 = 43% a nie 25%
2009-11-08T20:31:21+01:00
36- liczba chłopców
24 - liczba dziewcząt
60 - liczba wszystkich uczniów

a)26/60x100=40%
b)37,5%=0,375
24x0,375=9<-dziewczęta biorące udział w zawodach
24-9=15<-dziewczęta niebiorące udziału w zawodach
c)85%=0,85
60x0,85=51<- uczniowie z tęczy
51:17=3
3 uczniów =1% wszystkich uczestników
3x100=300<-wszyscy uczestnicy
d)24-10%
x-100
24/10x100=240<-liczba wszystkich dziewczat w szkole
36-20%
x-100%
36/20x100=180<-liczba wszystkich chlopców w szkole
e)84-60=24
24/84x100=28,6<- o tyle zwiększyła się liczba członków tęczy