Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T20:16:09+01:00
Tlen

Tlen jest najważniejszym składnikiem powietrza a jako substancja jest niezbędny do życia ludzi, zwierząt i roślin. Jest zużywany podczas oddychania a odzyskiwany w czasie reakcji fotosyntezy.
Jest gazem bezbarwnym i bez zapachu a w postaci skroplonej o lekkim niebieskim zabarwieniu.
Dzięki obecności tlenu w powietrzu możliwe jest spalanie węgla, drewna i innych pierwiastków. Podczas spalania różnych pierwiastków w tlenie powstają związki chemiczne tych pierwiastków z tlenem, nazywane tlenkami.

Substancja prosta (pierwiastek) + tlen --> tlenek


Często proces spalania przebiega gwałtownie z wydzieleniem energii na sposób ciepła. Zaobserwować możemy wtedy obecność płomienia (spalanie węgla).
Ale są i minusy dużej aktywności tlenu a wynikiem jej jest występowanie korozji (rdza). Szczególnie podatne na korozję są przedmioty wykonane z żelaza i innych metali nieszlachetnych.

Proces łączenia się pierwiastków z tlenem nazywany jest utlenianiem.


Na Ziemi oprócz atmosfery, duże ilości tlenu spotykamy w postaci związanej w wielu minerałach, tkankach roślinnych i zwierzęcych oraz w wodzie. Minerałem najczęściej spotykanym jest krzemionka.
Z powietrza tlen wydziela się przez skroplenie i destylację.

Tlen wykorzystuje się

w produkcji stali
w lecznictwie dla podtrzymania procesów oddychania
w aparatach tlenowych
w palnikach wodorowo-tlenowych i acetylenowo-tlenowych
jako utleniacz w paliwie rakietowym
8 4 8
2009-11-08T20:19:13+01:00
Występowanie:
najbardziej rozpowszechniony pierwiastek chemiczny. wchodzi w skład prawie wszystkich minerałów skałotwórczych.
W stanie wolnym występuje w powietrzu w ilości 20,95% objętościowych, stanowi około 45% masowych skorupy ziemskiej.
zastosowanie:
Tlen znalazł szerokie zastosowanie w hutnictwie, w procesach wytopu stali. Pierwiastek ten stosuje się też w palnikach tlenowo-wodorowych i tlenowo-acetylenowych. W medycynie stosowany jest w przypadku problemów z oddychaniem. Ozon znalazł zastosowanie jako środek dezynfekujący i silny środek utleniający.
Znaczenie tlenu:
- jest pierwiastkiem niezbędnym do oddychania
- jest niezbędny do podtrzymywania procesów spalania i wietrzenia skał.
2 4 2