Wiersz WYSOKIE DRZEWA -LEOPOLD STAFF
1-TYP LIRYKI ( KREACJA PODMIOTU ILRYCZNEGO)
2-OPIS ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO ( CZAS I PRZESTRZEŃ )
3-OBRAZOWAIE ( ŚRODKI POETYCKIE WYRAZU I ICH FUNKCJE )
4-WNIOSKI: KONCEPCJA NATURY, RELACJE MIĘDZY CZŁOWIEKIEM ,A NATURĄ
5-ATRYBUTY DRZEWA( NAZWA ŚRODKÓW STYLISTYCZNYCH )
6-rELACJE DRZEW ZE SWERĄ SACRUM ( CYTATY ZAWIERAJĄCE POJĘCCIA Z ZAKRESU RELIGII )
7-RELACJE DRZEW ZE SWERĄ SACRUM ( INTERPRETACJA CYTATÓW ,WNIOSKI ).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T20:15:21+01:00