Żółw porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym w ciągu pół godziny przebył 120 metrów, natomiast mrówka poruszając się tym samym ruchem przebyła w ciągu 10 minut 60 metrów. Oblicz prędkość każdego z nich i określ stosunek ich prędkości.

3

Odpowiedzi

2009-11-08T20:37:05+01:00
Żółw
30 min = 120 m
60 min = 120 * 2 = 240 m = 0,24 km
czyli żółw porusza się z prędkością 0,24 km/h

mrówka
10 min = 60 m
60 min = 60 * 6 = 360 m = 0,36 km
czyli mrówka porusza się z prędkością 0,36 km/h

2009-11-08T20:37:12+01:00
V1 = 120m : 30 min = 4 m/min
v2 = 60m : 10 min = 6m/min
v2 / v1 = 6/4 = 1,5
Mrówka porusza się 1,5 raza szybciej niż żółw.
2009-11-08T21:11:06+01:00
T1= 30 min= 1800s
s1= 120m
v1= ?
v1= s1/t1
v1= 120/1800
v1= 3/60 m/s

t2= 10 min= 300s
s2= 60m
v2= ?
v2= s2/t2
v2= 60/300 = 0,2 m/s

v2>v1