Pytania z dzaiału Persja i podboje Aleksandra Wielkiego
1. Napisz, terytoria jakiego panstwa w Azji Mniejszej zagarneła Persja i jakie było tego konsekwencje.
2. Wyjaśnij, dzieki czemu władcy w Persji mogli przez kilka stuleci panować nad tak ogromnym panstwem.
3. Podaj, jakie były słabe strony państwa perskiego, a jakimi atutami dysponował Aleksander Macedonski, że wladcy tak małego państwa udało się zapanować nad imperium.

1

Odpowiedzi

2009-11-08T21:34:06+01:00
1. Zagarnęła terytoria Lidi i Joni,a konsekwencjami tego było wejście w kontakt z Grekami.

2. Panowali nad państwem po przez:
Terytorium państwa było podzielone na satrapie, którymi zarządzali satrapowie (,,Strażnicy władzy'').

3. Duży udział miał król perski Dariusz III który pzrez swe tchórzostwo przegrał walki pod Grannikiem (V 334 pne), Issos (333 pne) i Gaugamelą (1 października 331 pne). A także pozwolił na dalszy przemarsz wojsk Aleksandra Wielkiego mimo że mógł ją już na samym początku zgnieść.
Słabość Persji na polu walki była spowodowana wynikiem neiwłasciwego wykorzystywania bądź dowodzenia. Kawaleria była jej główną siłą. Aleksander skutecznie z nią walczył.
Aleksander wygrywał, gdyż miał duże poparcie wśród żołnierzy. A także dochodziła dobra armia, zreformowana i wyszkolona przez Filipa II , a także taktyka bojowa, jaką posługiwał sie Aleksander.
18 4 18