Odpowiedzi

2009-11-08T20:47:53+01:00
R=5
alfa = 72 (stopnie)
Pw=(pi)r^(alfa)/360 (stopni)
Pw=(pi) *5^* 72(stopnie)/360 (stopni)
Pw=(pi)*25*72/360,
Pw= (pi)1800/360
Pw=5(pi)

^- do potegi 2
5 4 5
2009-11-08T20:48:56+01:00
Pk = πr²
Pk = 25π cm²

360° -----100%
72 ° -------x

x = 7200/360 = 20%

ten Wycinek koła stanowi 20% pola koła, więc

25π cm² * 0,2 = 5cm²

Wycinek koła ma pol 5cm²
2009-11-08T20:51:16+01:00
/ - oznaza kreskę ułamkową
Pw=kąt /360*πr^ - wzór
Pw=72/360*3,14*5^
Pw=5π
360 (stopnie całego koła)
^ potęga 2
2 5 2