Odpowiedzi

  • ngm
  • Początkujący
2009-11-08T20:48:35+01:00
Przedstawiono wyniki ogólnopolskich badań mających na celu poznanie skali używania substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu.. Przeprowadzone w 2000 roku badania objęły reprezentatywną próbę 9446 studentów z ośmiu największych ośrodków akademickich w Polsce. Wykazano niepokojące zjawiska związane z nadużywaniem alkoholu przez studentów – 40% badanych studentów przekroczyło w ciągu ostatnich 2 tygodni przed badaniem wysoki próg szkodliwego nadużycia alkoholu (42% studentów i 37 % studentek). Stwierdzono również bardzo duże rozmiary negatywnych konsekwencji upijania się -co trzeci student i prawie co piąta studentka pod wpływem alkoholu popełnili czyny, których potem żałowali, co czwarty student pod wpływem alkoholu wdawał się w agresywne konflikty z kolegami a co szósty z powodu alkoholu doznawał trudności i niepowodzeń w nauce.
Rozmiary używania innych niż alkohol substancji psychoaktywnych (narkotyki) są znacznie niższe, ale także niepokojące – w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem około 7 % populacji studentów zażywało marihuanę a 1,5% amfetaminę. Stwierdzono, że nadużywanie alkoholu coraz częściej łączone jest z sięganiem po narkotyki. Oznacza to zwiększone ryzyko tzw. krzyżowego uzależnienia oraz wzajemne potęgowanie psychofarmakologicznych skutków używania różnych substancji.