Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • smq
  • Początkujący
2009-11-08T21:07:55+01:00
Początki
Około 509 p.n.e. zrażeni do monarchii mieszkańcy Rzymu usunęli króla Tarkwiniusza Pysznego i ustanowili republikę. W momencie obalenia ostatniego króla Rzym dysponował rozległym (jak na miasto-państwo) terytorium, silną armią i szerokimi kontaktami handlowymi i dyplomatycznymi, nie tylko z sąsiednimi miastami latyńskimi, ale również z miastami etruskimi, greckimi koloniami na południu Półwyspu Apenińskiego oraz z odległą Kartaginą.

Ustrój
Władza w republice rzymskiej była podzielona między lud, senat i urzędników:

najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą sprawował lud i wykonywał ją poprzez skomplikowany system zgromadzeń ludowych – zebrań całego ludu. Te różnego rodzaju zgromadzenia to komicja trybusowe, komicja centurialne, komicja kurialne i concilium plebis.
najwyższą władzę polityczną i administracyjną sprawował złożony z patrycjuszy senat.
władzę wykonawczą, w tym realizację uchwał senatu i ludu, sprawowali urzędnicy (magistratus) o ograniczonych kompetencjach i kadencji.
Urzędnicy dzielili się na zwyczajnych (ordinarii), regularnie wybieranych na kadencyjne urzędy:

konsulowie
pretorzy
cenzorzy
edylowie plebejscy i kurulni
kwestorzy
trybuni ludowi
oraz na nadzwyczajnych (extraordinarii), powoływanych w specjalnych okolicznościach:

interreks
dyktator
dowódca jazdy (magister equitum)
prefekt miasta (praefectus urbi)
pzdr ;d
5 5 5
2009-11-08T22:41:21+01:00
Wszyscy obywatele rzymscy brali udział w Zgromadzeniu Ludowym (1), które dzieliło się na: - zgromadzenie majątkowe (2)
- zgromadzenie terytorialne (3)
- zgromadzenie plebejuszy (4)

Zgromadzenie majątkowe wybierało urzędników wyższych (5), zgromadzenie terytorialne urzędników niższych (6), a zgromadzenie plebejuszy trybunów ludowych (7).
Urzędnicy (tzw. magistratura) pełnili swą funkcję przez rok (oprócz dyktatora, który sprawował tę funkcję 6 miesięcy i cenzora, który mógł w razie potrzeby piastować urząd 1,5 roku), nie otrzymując żadnego wynagrodzenia. Istniała określona kolejność sprawowania urzędów począwszy od najniższych (kwestora), skończywszy na najwyższych (np. konsula czy cenzora).


Uprawnienia urzędników:
- trybun ludowy- posiadał prawo veta wobec uchwał urzędników (oprócz dyktatora), był nietykalny, mógł zwoływać zgromadzenia ludowe
- kwestorzy- pomocnicy konsula do spraw finansowych
- edylowie- organizowali igrzyska dla ludu i zaopatrywali Rzym w zboże
- pretorzy- sprawowali nadzór nad sądownictwem i policją
- konsulowie- najwyżsi urzędnicy, dowódcy armii, w momencie zagrożenia państwa powoływali dyktatora
- cenzorzy- ustalali listę senatu, przypisywali do określonej grupy majątkowej, zajmowali się sprawami finansowymi
- dyktator- powoływany na 6 miesięcy w momencie zagrożenia państwa, posiadał nieograniczoną władzę

SENAT- rada starszych, licząca ok. 600 senatorów. Na czele senatu stał naczelnik (princeps senatus). Senat:
- kontrolował pracę urzędników
- zatwierdzał uchwały zgromadzenia ludowego
- kontrolował budżet
- zajmował się sprawami kultu
- prowadził politykę zagraniczną
- decydował o wojnie i pokoju
- przydzielał prowincje