Odpowiedzi

2009-11-08T20:55:35+01:00
Nie wiadomo kiedy i gdzie dokładnie urodził się Benedykt Polak, prawdopodobnie ok. roku 1200, a pojawiające się informacje o tym, że pochodził z Wrocławia czy Wielkopolski nie są udokumentowane. Nie wiadomo nawet czy Benedykt to jego prawdziwe imię, czy też przybrał je wstępując do zakonu.
Benedictus Polonus był franciszkaninem, wstąpił do zakonu ok. 1236 roku, ale zapewne większość życia spędzał poza murami klasztoru. Był bowiem doświadczonym podróżnikiem, dobrze orientował się w geografii ziem ruskich i biegle władał kilkoma językami, w tym łaciną, językiem ruskim, niewykluczone, że także mongolskim.Benedykt Polak został gwardianem klasztoru Franciszkanów w Krakowie lub w Inowrocławiu.

Mam nadzieję,że o tego chodziło:)
2009-11-08T21:29:33+01:00
Joseph Ratzinger - Papież Benedykt XVI

Urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Marktl am Inn (Niemcy). W 1944 roku został przymusowo wcielony do Wermachtu. Jednak ani on ani jego rodzina nigdy ani nie byli ani nie popierali nazistowskiej ideologii. W 1945 został internowany w obozie dla jeńców wojennych. Do seminarium monachijskiego wstąpił po zwolnieniu z obozu. 29 czerwca 1951 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Monachijskim, w 1953 roku obronił pracę doktorską, a w 1957 zdobył habilitację. W marcu 1977 roku został arcybiskupem Monachium i Freisingu, a w czerwcu tego roku papież Paweł VI mianował go kardynałem. 25 listopada 1981 roku z rąk Jana Pawła II otrzymał nominację na prefekta Kongregacji ds. Nauki Wiary. W 2002 roku został wybrany dziekanem Kolegium Kardynalskiego.

Ratzinger po raz pierwszy zwrocil na siebie uwagę jako raczej liberalny teologiczny doradca przy Drugiej Radzie Watykanskiej (1962-1965). Jednak marksistowskie i ateistyczne ruchy w Europie lat 60-tych spowodowały że stał się bardziej konserwatywny, by bronić wiarę w obliczu wzrastającej laicyzacji.

Nazywany pancernym kardynałem Ratzinger stanowczo potępia aktywny homoseksualizm i małżeństwa homoseksualne.

W latach dziewięćdziesiątych wywierał presję na teologach, głównie z Azji, przeciwstawiając się głoszonym przez nich poglądom, że religie niechrześcijańskie są częścią boskiego planu wobec ludzkości. Jego wojownicza natura ujawniła się w 2000 roku, kiedy to był jednym z głownych autorów dokumentu Dominus Iesus, który wskazywał na pełnię prawdy w Kościele rzymsko-katolickim i piętnował inne wyznania jako ułomne, nieprawdziwe.

Niektórzy uważają iż Dominus Iesus doprowadził samym do zahamowania dialogu ekumenicznego. Anglikanie i Luteranie byli zszokowani taką postawą Ratzingera. Tym bardziej, że nazwał ich protesty absurdem.


Benedykt XVI jest najstarszym w chwili wyboru papieżem od 275 lat. Jest też pierwszym Niemcem od 480 lat, po Hadrianie VI (1522-1523) z Utrechtu, należącego wówczas do Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.